עם הספר

עמוד:9

עם הספר שימו לב אל הנשמה : לשם שבו ואחלמה אשר אורה שבעתים כאור החוץ של החמה ואשר ניטה לערב והיא דמדמית בלדתה בפרכוס כנפים מטה אל עפרותיה החשכים וטל לילי אינו יורד עליה , כי בא ממנה .. כגזת הצמר היא בלמעה , כי בדמע אראנה . אי במבוא יערותיה בא נמר עדי כלות זעם 1 שנשך עצמו למות - הוא מת ^ נת לה ודמות . ( אורי צבי גרינברג , כל כתביו , כרך יב , עמ' ( 111 " מסכת המתכונת והדמות" היא פרק מפרקי האסיף של שירת המשורר אורי צבי גרינברג , מן הכאובים , הפילוסופיים והאלגיים שכתב באחרית ימיו . על שמה של יצירת-ערבית זו של המשורר , השרה את חלום הילדות בשחריתו , ומבכה את אובדנו באחריתו , נקרא קובץ העיון והמחקר במפעלו של אצ"ג במלאת מאה שנה להולדתו . כשם שהמשורר עצמו השקיף במסכת זו של ערוב ימיו על שירתו שלו בהבטת-גובה עיונית-שירית , המודדת במידות נפשו את מתכונת חזונו מול הגשמתה בדמות השיר ופעולתו , כך מבקשים גם דברי העיון והביקורת הניתנים כאן בפני הקורא לאמוד את הישגיה של שירת-ענק זו ולעמוד על שורשיה . לנגד עורכי הקובץ עמד היקפה העצום של שירת אצ"ג , שעדיין לא הובאה בשלמותה בכל כתביו המכונסים לעת עריכת קובץ זה . העורכים ביקשו להביא לידי ביטוי השקפות ביקורתיות שונות ומנוגדות תוך שימת-לב למרב החטיבות הספרותיות של שירה זו , שנכתבה משך תקופה של כשמונים שנה . עם השלמת הקובץ סבורים עורכיו , כי בפני הקורא יצטייר דיוקנה הנאמן של הביקורת והמחקר בשירת אצ"ג , אשר גם אם אינה מיוצגת על כל פניה ברשימת המשתתפים בקובץ , יש לה שיקוף בהתייחסויות המרובות של החוקרים אל מסורת המחקר בשירת אצ"ג , שימיה כימי שירתו .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר