תוכן העניינים

עמוד:7

תיכן העניינים עם הספר 9 הלל ויס משיח בלי משיח נושא גלוי ונסתר בספר 11 מסת מבוא תורת השיר : לשון , סגנון ופואטיקה הלל ברזל השלב האימפרסיוניסטי בשירת אצ"ג 29 דן מירון טורא בטורא , אינש באינש ו יחסי ביאליק - אצ"ג כמפגש היסטורי וכמודל פואטי 67 ראובן שהם דיוקן הדובר וקשריו אל דרכי עיצוב בשירת אורי צבי גרינברג 143 אברהם נוברשטרן האור והאפר : הגברות העולה - מבנה ומשמעות 171 ליליאן דבי גורי המושג "אמצע" בשירת אורי צבי גרינברג 211 יהודה פרידלנדר ההוויה הסלעית-מתכתית בשירת אצ"ג ! על מחזורי השירים "לסעיף סלע עיטם" 231 טליה הורוביץ " ציון הלא תשאלי" ו"הציוניס" והשפעתם על " ציוני" אורי צבי גרינברג 237 שמואל הופרט הרקיע האב בא הלילה על האדמה האם 1 עיון בשירת האהבה של אורי צבי גרינברג 243 שירה ופוליטיקה חנן הבר " שיר ההוד לבריון '' ו אסתטיקה , פואטיקה , פוליטיקה ואלימות בשירת אצ"ג בשנות השלושים 263 אלה בלפר שירת אורי צבי גרינברג בין ממלכתיות למשיחיות 297 יעקב שביט אסכטולוגיה ופוליטיקה : בין "נבואה גדולה '' ל"נבואה קטנה" - המקרה של אורי צבי גרינברג 327 תמר וולף-מונזון " אותו סנבלט של תרפ"ט ; "ו"בתרצ גלגולה של מטפורה פוליטית בשירת אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית 337 פנחס גינוסר אצ"ג בין ישעיהו לבין אפלטון 349

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר