יוחנן ארנון שיחות עם אורי צבי גרינברג

כ"ט באייר תשל"ג ( 31 . 5 . 73 ) ב"ה בשעה 11 : 45 בא אצ"ג לספריית אחד העם לבוש חולצה ועניבה , ללא מעיל . הוא הביא אתו דף מעיתון 7 " ימים" ידיעות' ) ( 'אחרונות מיום , 30 . 3 . 73 ובו מאמר מא"מ קליר - " הסאוואר-הפילוסוף" - על אריק הופר . במאמר מצוטט הופר , האומר שהכפרה היחידה לעמי אירופה על מעשיהם נגד ששת מיליוני היהודים שנרצחו בחורבן הגלויות , יכולה אולי להיות , ששישה מיליוני גויים יתגיירו . אצ"ג אמר שזה בדיוק הרעיון שלו כפי שהוא ביטא אותו ב'רחובות ' . 'הנהר גדעון קצנלסון שנכח , פתח את הספר הנזכר - הניצב במשרדי דרך קבע עם כל ספרי אצ"ג [ על מנת שלא ייגנב - [ ... בעמ' רמב , והראה לי את השיר "אין עוד משלים" מתוך המחזור "לאלקים , "באירופה שם כתוב : ואם יש עוד תשובה-טהרה לנוצרי עולם זה - היא : ודיי : הם חטאו . הם רוצים את 70 / 7 / 7 .-הכאב להיות יהודים 1 בג 1 רל יהודי - . תמיד סנה .. מני מלן על כס ועד האכר בשדה : להעלות על תרנם דגלו וסמלו של יוד אמרתי שהרי יש שיר שכולו עוסק בנושא זה וכותרתו "מלחמתנו הקדושה" רחובות' ) , 'הנהר עמ' ע ) שם כתוב : אצ"ג אמר שלא זכר שיר זה והסכים אתי . הוא מוצא שיש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן