טליה הורוביץ "ציון, הלא תשאלי" וה"ציונים" והשפעתם על "ציוני" אורי צבי גרינברג

. 1 טוגת ה '' ציוגים" " ציונים" הוא כינוי לפיוטים אשכנזיים שחיקו את פיוטו המפורסם של ר' יהודה הלוי הספרדי ( מכאן ואילך ריה"ל , ( "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך" - רובם שקולים 2 כמוהו במשקל המכונה ' ; "המתפשט" הנמענת היא לרוב ציון ; הדובר הפרטי נעשה בדרך כלל לדובר לאומי קיבוצי ; החריזה המברחת מסתיימת ; "איך"ב בקצתם מספר הטורים שווה לזה שבפיוט המקורי ;( 34 ) שאלות רטוריות משובצות במרביתם ; בכולם קיים מעבר קבוע מקינה אל נחמה t ממילא מעומתים בהם שלושה זמנים . עבר , הווה ועתיד ; כל הפייטנים מזכירים מאפיינים ייחודיים לציון , העיר והארץ ; רובם מציינים מקומות קדושים ; בדרך כלל מצוינות זכויות אסירי ציון , ואילו הנגיעה בחטאיהם היא שולית בלבד . דמיון רב כל-כך יוצר רושם של חיקוי ושמירה על קונוונציה ז'אנרית , ואולם זהו רושם מוטעה . לכל פיוט ייחוד משלו . הנה , למשל , בפיוטו של אברהם החוזה , "ציון , 3 קחי כל צרי , "גלעד שלטת נעימה קיבוצית . הדובר הפרטי נעלם כמעט לחלוטין . עימות הזמנים חד - לתיאור העבר המפואר מייחד הפייטן טורים רבים , ( 17-2 ) להווה אחדים ( 24-18 ) ולעתיד שני טורים בלבד . ב"ציון , הלא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן