הלל ויס משיח בלי משיח: נושא גלוי ונסתר בספר מסת מבוא

עמוד:15

אוטוביוגרפיים [ ... ] הרכיבים הארכיטיפיים מחלצים את דיוקנו ממלתעות האקטואלי כדי להתחבר אל האידאה של הנביא" ( עמ' . ( 159 כבר בעיוניו של ברוך קורצווייל על שירת אצ"ג , במאמרו "העולם באספקלריה של , "מיתוס הוא מציין כי "שירת א . צ . גרינברג מייצגת את הניסיון הנועז והרציני ביותר בספרותנו לחדש את המיתוס העתיק של עמנו . המיתוס הזה אינו פיקציה , הוא הממש שבממש . ומיד יש להוסיף ולומר , שלהתחדשות המיתוס לא נודע תפקיד אסתטי או דתי-מוסרי בלבד ; לאקטואליזציה של המיתוס "יש משמעות פוליטית מובהקת" ( שם , עמ' , 23 ההדגשה במקור . ( ואולם קורצווייל שקד להבדיל בכל מאמריו בין פנומן הנבואה המקראית לבין הלבושים של המושג במציאות המודרנית . ביאליק היה מבחינתו "שליח ללא , "שולח כלומר , היה נביא מטעם עצמו , וכך גם אצ"ג . אין די בהתחברות למיתוס , יצירתו אינה נבואה , אפילו היא מתגשמת בחלקה . ערעור כבד על הכושר הנבואי של אצ"ג עולה במאמרו של יעקב שביט " אסכטולוגיה ופוליטיקה ? בין 'נבואה קטנה' ל'נבואה גדולה' - המקרה של אורי צבי , "גרינברג כשהוא משווה בין "נבואותיו" של אצ"ג במאמריו הפובליציסטיים ערב מלחמת העולם השנייה , שבהם ניבא כי לא תפרוץ מלחמה , לבין שירתו האסכטולוגית . המניע של שביט הוא מזעור אגדת אצ"ג התובע לקבל את שירתו כ"אמת אחת ולא . "שתיים הנטייה ליצור הפרדה בין ז'אנרים שונים ביצירת גרינברג , ותקופות ביצירתו , הגם שיש לה צידוקים מוכחים , נובעת לדעתי בעיקר מהעדר היכולת לעקוב אחר הסתירות הפנימיות שבין הארכיטיפים הדיאלקטיים של המשיח . עניין זה מכונה לעתים במקורות היהודיים מאז תקופת המשנה והתלמוד כ"משיח בן , "יוסף המשיח הלוחם , הקנאי והנהרג לעומת ממשיכו "משיח בן , "דוד משיח השלום . קטסטרופה וגאולה משמשים כאחד ולא ברצף . מתיחות זו כבר נמצאת , כאמור , בתוך הדמויות המקראיות הגדולות שהיוו מודל מוקדם של הגואל או המשיח - כך בדמויות יעקב אבינו ובנו יוסף , יהודה וצאצאו דוד המלך . בתוך כל הדמויות ישנה סתירה פנימית קשה ולא רק במתח שברצף ההיסטורי - האם יוסף הוא נציג העבריות במצרים או משביר עולמי ? האם דוד הוא 7 מלך ממלכתי המבשר שלום באמצעות בנו שלמה או מלך אדמוני אשר בבסיסו הוא פונדמנטליסט ומניפולטור מדיני , המרבה לשפוך דמים ? האם ייתכן כי מבקר או חוקר הדתות יזהה את המשיח או המשיחיות עם השטני ; או את ההרפתקני , האנטינומיסטי עם ראש הלוחמים בממסד - כפי שעולה מתפיסתו של אצ"ג מאז גלגולי יצירתו ' ? 'מעפיסטא והאם יתמיד אצ"ג לזהות את מושגי הגאולה עם גלגולי המשיח , העני-השטני ? 6 ברוך קורצווייל , בין חזון לבין האבסורדי , שוקן תשכ"ו , ( 1966 ) עמ' , 99-3 ובייחוד עמ' 7 . 33-11 ראה יעקב בהט דור" , המלך וביתו - מקומו בשירתו , "ובהגותו פרק בתוך : אורי צבי גרינברג - חקר ועיון בשירתו ובהגותו , יהודה פרידלנדר ( עורך , ( יחדיו ודבר , , 1983 עמ' . 239-226

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר