אלה בלפר שירת אורי צבי גרינברג בין ממלכתיות למשיחיות

שלושה מעגלים מתרחבים מסביב לאהבת ציון זו ששירת אורי צבי גרינברג ממוקדת בה ויוקדת אותה : המעגל הצר הוא המפעל הציוני והתקומה המדינית ; סובב אותו מעגל הדינמיקה ההיסטורית משואה לתקומה ; ומקיף את שניהם מעגל הראייה ההיסטורית הכוללת , זו שתוחמת את תולדות ישראל מאז חורבן הבית במסגרת דיאלקטית של גלות וגאולה , וזו שמגדירה את הגאולה בתחייתה המפוארת של ברית קדומים . שלושה מעגלים אלה נמשכים זה מזה בתוקף ההיגיון הפנימי של תפיסת ההיסטוריה . שיבת ציון העכשווית נטענת , לפיכך , בעצמה הרגשית שמצווה לה השואה , כשם שהיא נשענת על הבסיס האידאולוגי של מסורת משיחית . א . תפיסת ההיסטוריה : הברית והגאולה המפתח להבנת הדברים נעוץ בראש ובראשונה בהגדרתה של תפיסת העולם היהודית על פי מסורת הברית , זו שכלפיה וממנה מעוצבים המחויבויות והמאוויים בשירתו של 2 1 אצ"ג . על שלושה יסודות עומדת תמונת העולם היהודית : על האמונה באל , על האמונה בהשגחה העליונה ועל האמונה בבחירת ישראל . לשון אחר : האמונה בקדושה מטאפיסית שהיא ביסודו של עולם , האמונה בנוכחותה של הקדושה בתוך הוויית הקיום הארצית-האנושית והאמונה בתפקידו הסגולי של עם ישראל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן