הלל ויס משיח בלי משיח: נושא גלוי ונסתר בספר מסת מבוא

עמוד:12

מוטיבציה חזקה להתמודדות עם נושאים , כמו לאום , משיחיות וגאולה - שהם ביסוד שירת אצ"ג , אשר בזמנים אחרים היו מעוררים מבוכה אם לא רתיעה ממש . ואמנם , אחד היסודות הדרמטיים בספר הוא דרכה של נקיטת עמדה מנטרלת בנושא המשיחי המשופע במאות התייחסויות ואפיונים בכל המאמרים . על פי רוב , האינטלקטואל הנורמטיבי בן זמננו אינו מוכן לקבל הנחות יסוד הקשורות בדומיננטיות ואפילו לא בלגיטימיות של נושא המשיח והמשיחיות , ועל כן קיים מתח סמוי ומתח גלוי מצד החוקר כלפי הטקסט של אצ"ג ועולמו , הכרוכים בחבלי הרעיון המשיחי והגאולה . החוקר נאלץ לתאם בין הערכים המקובלים עליו לבין השירה . אך מן הראוי לציין כי גם בפרק נכבד קודם של ההיסטוריה הציונית , בשנות העשרים , היו המושגים "משיח" ו"משיחיות" מוקדים מעוררי מחלוקת - אמנם לא כבימינו אנו - מפני שהמוקד האנרגטי של רוב משוררי העלייה השלישית , נושאי הגאולה וחוויית הבראשית-החלוצית , לובה עד כדי זהות עם הנושא המשיחי ; הם חיו אפוא חיים "על 3 הר , "געש ואילו הממסדים , העסקנים והפובליציסטים הגיבו תגובות-נגד מוגבלות . אמנם תלונותיו הקשות של אצ"ג כלפי בני דורו - המשוררים , המנהיגים וכלל הציבור - מעידות על תהום עמוקה הפעורה בין תפיסתו העצמית של אצ"ג ותפיסת שירתו , לרבות הפואטיקה , לבין בני דורו , כמתבטא במניפסט המפורסם 'כלפי תשעים ותשעה' 1928-מ ( תרפ"ח . ( אנו מבקשים אפוא לעורר עניין מיוחד , בתוך ההתבוננות הכוללת במאמרי הספר , בדרכי התמודדותם של החוקרים המשתתפים בקובץ עם הנושא המשיחי בימינו - כיצד כל חוקר מעיד על עצמו אם במשיכתו אל נושא מגנטי זה בשירת אצ"ג , אם על דחייתו 4 ממנו , תוך שהוא מוצא לו משככי עצמה , כל אחד בדרכו . עובדה בולטת היא כי רוב החוקרים ממשיכים להתמודד באופן ישיר או עקיף עם שירת שנות העשרים של אצ"ג גם כשמוקד מאמריהם הוא טקסטים מוקדמים או מאוחרים יותר - עובדה זו לבדה מעידה על מוקד המשיכה החזק יותר . החוקרים שמאמריהם נדפסו בספר זה אינם יודעים איש על מאמר זולתו . ההשוואה , הנתונה לקורא , מעניינת פי כמה בשל כך . אך העניין העיקרי הוא במאמרים עצמם , המשקפים את התחבטות כותביהם בטיעון וברטוריקה , בחפשם אחר דרכים לנטרול התובענות והמגויסות של שירת אצ"ג . דומה שנרקם שיח , כמו סמוי , בין דן מירון לבין חנן סבר וכל אחד בינו לבין עצמו . ממחקרו של מירון , שכותרתו בספר "טורא בטורא אינש באינש - יחסי ביאליק-אצ"ג כמפגש היסטורי וכמודל , "פואטי משתמע שהוא רואה בשירת אצ"ג ביטוי המייצג 3 אניטה שפירא , חרב היונה , עם עובד ( ספריית אפקים , 1993 , ( עמ' . 211-208 דב 4 על הדרכים הנפתלות של ההתמודדות עם הנושא המשיחי בימי-הביניים , ראה שו , ^ הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי-הביניים , רמת גן , 1997 בעיקר הפרק "משיחיות אפוקליפטית במסווה רציונלי" ( עמ' ; ( 45-28 ועל דרכי התמודדותו של חוקר עם גילויי המשיחיות בת זמננו , ראה יוסף דן , המשיחיות המודרנית , הוצאת האוניברסיטה המשודרת , משרד הביטחון . 1998

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר