יעקב אורלנד אחר הצהריים עם אורי-צבי הפרק האחרון מתוך 'סמטת החבשים' סיפורו של יעקב אורלנד

אחר הצהרלם בא אצלי אורי-צבי ואמר 'י # ז לי רעיון : בוא נלך לבקר את ה . ייבין , אני מכרח לראות אותו , ואם אינן מכיר אותו - תכיר אותו , כלו לב , לא כמו לאומרים ככה סתם , אתה יודע , אלא באמת , כלו לב . אבל I T מה - ' ,.. T בפתא י ם הסיר מישקןפיר ועות פיו & ' -ביבבה ול-לח ... ' : ^ הוא מתעור . הולך ומתעור ... אני מכרח לראות אותו , אינני יכול . 'לבדי לוהט . ^ זעה והצהרלם - ןרושלמי ^ זל ^ ז . אורי-צבי עם המקן ^ רן חום על ; -אמת דו , עם ^ -כתנת רוולים-חפותים ענובה בך ^ זול והמקל מפרסם fjrt ל : 2 רל המקל והמגבעת לבד כבד רובצת בןהב-ראשו כמו צחוק , כמו ^ -לגלוג ל-מקרה , סוככת קצת מצח , מגבעת שלא מרצונה , כמו כלאלם - טרזן של פוילן ( נסח-אירופה ) בצותא עם מרד ה'כליאסטרע' - זעתו נוטפת והוא בוכה ... 1 הוצאת מוסד ביאליק ומחברות לספרות , תשנ"ז . 1997 /  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן