תמר וולף-מונזון "אותו סנבלט של תרפ"ט בתרצ"ו" גלגולה של מטפורה פוליטית בשירת אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית

אני אעמוד על חומות ירושלים ואכריז את האמת הזאת , שהכרזתי עליה גם בעתונות החלוצים , אני אכריז על סנבלטים שהם סנבלטים , משום שאין שם אחר הולם להם . עד אשר יקרא אחרי כל העם החלוצי בציון בכאב ובזעם - כן , סנבלטים הם . אצ"ג לידידי" , העורך מן הצד , "שכנגד 'דאר היום' ( 2 . 1 . 31 ) בשנות העשרים והשלושים הצמיחה שירתו של אצ"ג מאגר מרתק של מטפורות פוליטיות הנשענות על חומרים היסטוריים מימי בית ראשון ושני . דיוקנו של סנבלט החו רוני , שהיה פחת שומרון בימי נחמיה , עומד במרכזה של אחת המטפורות הבולטות , ומעקב אחר גיבוש דיוקנו המטפורי מגלה עשרות מופעים , בשירה ובפובליציסטיקה , שעוצבו מתוך מגוון רחב של הקשרים - אידאולוגיים , פוליטיים , ביוגרפיים ואסתטיים . לכל הווריאנטים בסיס מטפורי משותף , הנשען על מתח בין שלושה מוקדי משמעות : דמותו ההיסטורית של סנבלט החורוני , עיבוד חומרי ההיסטוריה למערכות מטפוריות ותהליך ריאליזציה של אותן מטפורות , מתוך אנלוגיה ישרה או ניגודית בין המציאות האקטואלית-הפוליטית ובין תמונת המציאות שעוצבה בשיר . מן המקורות ההיסטוריים שעסקו בדמותו של סנבלט החורוני - ספר נחמיה 1 המקראי , 'ק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן