הלל ויס משיח בלי משיח: נושא גלוי ונסתר בספר מסת מבוא

עמוד:11

הלל ויס משיח בלי משיח ; נושא גלוי ונסתי בספר מסת מבוא פני הדור כפני הכלב . ןמות מ ^ יח בלי מקזיח . גדולה הצפה . אלי-אבי , עלה שעיר בארמונות ! " מעשה נורא" , ( 1924 ) פרספקטיבות ' הספר רחב היריעה שלפנינו כולל מחקרים , מסות זכרון , ועדויות . המאמרים המרתקים מייצגים דרמות רוחניות ; מעין מאבק מתחולל בין דפי הספר , ויכוח בלא יודעין , המתנהל בקרב רובם של המשתתפים , המתמודדים על משמעות שירתו הציבורית והלאומית של אצ"ג לגווניה , בעיקר זו של שנות העשרים והשלושים . המאמרים שבספר המייצגים מאבק פנימי , סחרור אינטלקטואלי קיומי , נטועים במקום ובזמן שבהם נכתבו : מדינת ישראל בשנת המאה , בקירוב , להולדת המשורר 1 , ( 1896 ) והתגשמות מפעל ההוצאה לאור של מהדורת 'כל כתביו' של אצ"ג , ההולך ונשלם ממש בשנים אלה , ומסייע מאוד בתרומתו לדיון ( כמשתקף מדרך הציטוט ברוב המאמרים . ( יש לזכור שכבר בשנות השישים נפל דבר - אחרי שנים ארוכות של התנכרות לאצ"ג ולשירתו - עם פרסום מאמרו המונומנטלי של בנימין הרושובסקי ( הרשב , ( "ריתמוס הרחבות - הלכה ומעשה בשירתו האקספרסיוניסטית של , "ג"אצ שבעקבותיו , בעיקר , פרצו מעינותיו של המחקר האקדמי על שירה זו . מאז סוף שנות השמונים , החלה רווחת באקדמיה גישה שהביאה ללגיטימציה , ואפילו למחויבות לעסוק בשירה זו כמו בכל תופעה ספרותית שנשקלה כביטוי פוליטי . גישה חדשה זו שראתה ב"שיח החדש" של האמנות ועל האמנות ביטוי ליכולת אירגון כוח רטורי למען אידאולוגיה , גלויה או סמויה , כלומר ייצוג פוליטי , הלכה והתפתחה בשנים האחרונות ונמצאת חותרת בסופו של דבר נגד עצמה , כפי שמתברר מתוך השיח שבספר הזה , וממחקר שירת אצ"ג בכלל . חופש הפירוש האופנתי הוא שאיפשר להציג חלופה לעריצות הטקסט . נוצרה אפוא * בתוך אימה גדולה וירח , כל כתבי , א , עמ' 1 . 9 אורי צבי גרינברג כל כתביו , עורך : דן מירון , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים ( יצאו לאור עד כה כרכים א-יג . ( 1998-1990 / ההפניות למהדורה זו צוינו על-פי קיצור המחברים כגון כל כתביו , כ"כ או כל . 2 הספרות , כרך א חוב' 1 ( קק , 1968 תשכ"חא אוניברסיטת תל-אכיב , עמ' . 205-176

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר