דן מירון טורא בטורא, אינש באינש יחסי ביאליק-אצ"ג כמפגש היסטורי וכמודל פואטי

א מטרתו של עיון זה היא להציג תיאור מפורט של מערכת היחסים בין שני משוררים גדולים , או כפי שמכנה אותם הארולד בלום , אבי התאוריה הספרותית הפרוידיסטית של תורת ההשפעה הספרותית , משוררים , "חזקים" בני דורות שונים ונאמניהן של פראטיקות מנוגדות ואף יריבות , אשר בכל זאת התאפשר להם לקיים ביניהם קשר אישי וספרותי הדוק למדי , אם כי גם דו-משמעי וטעון מתחים מסוגים אחדים . נבקש לתאר מערכת זו על כל רבדיה - הרובד האישי , הרובד הספרותי-החברתי ( הקשרים בין שני המשוררים על רקע התפתחויות בחיים הספרותיים בני הזמן , ( הרובד הפואטיהביקורתי ( יחסם של שני המשוררים זה ליצירתו של זה על רקע הנאמנויות הפואטיות המנוגדות שלהם , ( ובעיקר הרובד היצירתי , היינו , הרובד בו "חדר" משורר אחד לתוך יצירת משנהו . הכוונה היא בעיקר לחדירת השפעתה של יצירת המשורר הבוגר אל תוך יצירתו של המשורר הצעיר , אם כי גם חדירה בכיוון מהופך היא אפשרית . ברובד אחרון זה , החשוב מכל האחרים , ההתפתחויות המרכזיות הן בעיקר בתחום הלא-מודע , ודווקא משום כך מתרחשות בו לא רק הפגישה המעניינת והמאלפת ביותר בין שני המשוררים , אלא גם ה"השפעה" המתניעה את תולדו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן