אתרים במחוזות הזיכרון : ספרי יובל של קיבוצים

אתרים במחוזות הזיכרון : ספרי יובל של קיבוצים

מחבר: רוני כוכבי-נהב
שנת ההוצאה: 2006
מילות מפתח: קיבוץ
ספרי היובל של הקיבוצים מספרים לכאורה את הסיפור המסוים והמיוחד של המקום, כל ספר והקיבוץ שלו, כל קיבוץ וחג הייסוד שלו. אך הספרים אוצרים בתוכם גם סיפור רחב הרבה יותר. מראשית שנות השלושים של המאה העשרים, עת יצאו  לאור ספרי היובל הראשונים, ועד לסופה של המאה העשרים, ספרי היובל מייצגים תופעה תרבותית פולקלוריסטית אותנטית החורגת מגבולות הקיבוץ היחיד. מעיון בתוכנם ובצורתם מתברר הקשר ההדוק בין עולם הערכים הקיבוצי ובין ספרי היובל, אשר בהשתנותם ברצף השנים משקפים את התמורות שחלו באידיאולוגיה הקיבוצית. ספרי היובל מביאים את סיפור המקום במבט לאחור, מנקודת זמן החג בהווה, אל נקודת הראשית. (מתוך גב הספר). אל הספר
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13