בין חזון לרוויזיה : מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית

בין חזון לרוויזיה : מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ח - 1997
מילות מפתח: ציונות; היסטוריה של מדינת ישראל; מדיניות ציונית; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה ב-15.5.1948; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה
בספר נכללים 19 מאמרים והם מחולקים לשערים הבאים: למהותה של ההיסטוריוגרפיה הציונית ; ההיסטוריוגרפיה של הציונות לנוכח שואת יהודי אירופה ; ההיסטוריוגרפיה של תקופת המנדט ושל מדינת ישראל ; בין ציונות לפוסט ציונות. המאמרים בקובץ עוסקים במיגוון נושאים הקשורים לדילמות השונות הכרוכות בכתיבת דברי ימיה של התנועה הציונית. הוא מתמקד בוויכוח המתנהל בשנים האחרונות בין ההיסטוטריונים ה'ישנים' לבין ההיסטוריונים ה'חדשים ביחס למהות התנועה הציונית ולדמותה של מדינת ישראל. בהקשר זה נידונות בו סוגיות כמו חקר הציונות כדיסציפלינה מדעית או ככתיבה מגויסת והאם הציונות היא תנועת שחרור לאומית או גורם קולוניאליסטי.
משתתפי הקובץ הם: שלמה אהרונסון, שמואל אלמוג, אורי ביאלר, ישראל ברטל, יעקב ברנאי, דניאל גוטויין, יואב גלבר, יחעם ויץ, יעקב כ'ץ, בני מוריס, דן מכמן, אילן פפה, ירון צור, זאב צחור, ישראל קולת, ברוך קימרלינג, אמנון רז-קרקוצקין, אורי רם ואניטה שפירא. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13