טבלה ‭:2‬ הגורמים המשפיעים על מעמדן של הנאו־ציונות והפוסט־ציונות