יחיעם ויץ מבוא

עמוד:8

המאמר הבא , פרי עטו של שמואל אלמוג , נקרא 'עם לבדד ישכון במציאות ובהיסטוריוגרפיה ' והוא עוסק בגלגולי מושג הלאומיות בציונות . לטענתו , עד להקמתה של מדינת ישראל שררו עמימות וחוסר הסכמה ביחס למשמעות המושג . מהקמת המדינה ועד למלחמת ששת הימים המושג הדומיננטי בהקשר זה היה המדינה החד לאומית , ואילו ממלחמת ששת הימים ואילך קיים קונפליקט בין השואפים לשוב לדגם של המדינה החד לאומית ובין המצדדים בהמשך המצב שבו יהודים וערבים חיים תחת שלטון ישראלי . לטענת אלמוג , הערעור ההדרגתי אך הנמשך על דגם המדינה החד לאומית , שראשיתו בזעזוע שגרמה אותה מלחמה , הוא אחד היסודות העומדים בבסיס התפיסה הפוסט ציונית , שבגלגולה הקיצוני 'גורסת זהות קיבוצית ישראלית , המנותקת מן היהדות ההיסטורית מזה , והיעלמות מהירה של הזהות היהודית בעולם מזה . ' המאמר 'כתיבת תולדות הציונות - מאפולוגטיקה להתכחשות ' נכתב על ידי יואב גלבר והוא עוסק בארבעה דורות של כתיבה ציונית . מאפייני הדור הראשון היו : ( א ) הכותבים לא היו היסטוריונים מקצועיים אלא 'ציונים שנעשו בתוקף הנסיבות להיסטוריונים . ' ( ב ) כתיבתם היתה אפולוגטית ונועדה להצדיק את הרעיון הציוני ואת המפעל הציוני . ( ג ) היא כוונה בעיקר אל מתנגדי הציונות מקרב העם היהודי . הדור השני , שפעל בעשור הראשון למדינה , עסק בעיקר בתולדות היישוב ולא בתולדות הציונות . עיסוק זה הביא לכך ש ' תולדות הציונות לא נלמדו ולא נחקרו באוניברסיטה שהקימה התנועה הציונית . ' הדור השלישי , שהחל לפעול בשנות השישים , היה למעשה הראשון שעסק בכתיבה אקדמית , מחקרית וביקורתית של תולדות הציונות , תוך שהוא משלב במחקרו דיסציפלינות נוספות על זו ההיסטורית ומשתמש בשיטות מחקר חדשות מתחום מדעי החברה והמדינה . הדור הרביעי , שהחל לפעול ממש בשנים האחרונות , הוא דור ה ' חדשים : ' היסטוריונים וסוציולוגים . לדעת גלבר , קביעתם כי בניגוד לדור הקודם , שהפך למימםר אקדמי , כתיבתם היא מאוזנת ואובייקטיווית , אין לה על מה לסמוך . השימוש שהם עושים במקורות הוא חלקי ולעתים גם מגמתי במתכוון , ומטרתם היא להוכיח ש'לידת ישראל בחטא . ' מבלי שהוא מציין זאת במפורש , גלבר מקשר בין דרך כתיבת הדור הראשון , דור האבות המייסדים , לבין דרך כתיבתו של הדור הנוכחי , שניתן להגדירו כ'דור הנכדים . ' גם דור זה וגם דור זה היו מחויבים בכתיבתם להשקפת עולם , אם כי הפוכה לחלוטין . בשעה שמטרת הראשונים היתה להצדיק את הרעיון הציוני , מטרת האחרונים היא לקעקעו . המאמר 'האקדמיזציה של תולדות הציונות ' נכתב על ידי ישראל קולת . לטענתו , לימוד הציונות הוא מצד אחד 'הנושא הטבעי ביותר להוראה ולמחקר במוסדות אקדמיים בארץ , ' אולם מן הצד האחר הוא הנושא הבעייתי ביותר . בעייתיות זאת נבעה ממספר

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר