יעקב כ"ץ הציונות כתנועה לאומית

יעקב כ " ץ הציונות כתנועה לאומית אני מודה לחברים שיזמו את הרעיון שאני אצטרף לחלק מן הכנס ומודה לחברים שהזכירו לי נשכחות באשר לתרומתי להבנת הלאומיות ופעולתה . אכן ניסיתי להראות שיש להתבונן גם בתופעה של הלאומיות בעיניים של היסטוריון ענייני . נדמה לי שבהקדמה לספרי 'לאומיות יהודית ' כתבתי , כי מכיוון שאנו מכירים את הלאומיות כתופעה היסטורית , אולי כשם שהיא באה עם ההיסטוריה , כך היא גם תיעלם עם ההיסטוריה . אבל אף אם נניח שזוהי תופעה חולפת , מכל מקום היא ראויה לתשומת לב , לתיעוד ולתיאור . אלה הבאים היום לבטל את הערך ההיסטורי של הלאומיות היהודית או של כל לאומיות אחרת , חוטאים לדעתי גם כלפי הכללים המקובלים במדע ההיסטוריה . אדם יכול לכתוב היסטוריה מנקודת מבטו על נושא שהוא בוחר לו , אבל יש כללים מסוימים המחייבים אותו ; מידה מסוימת של הבנה כלפי הנושא חייבים לגלות . המושג ' אמפתיה' הוא אולי המתאים בהקשר זה . אין לו תרגום עברי מדויק ; 'הזדהות , ' דומני , היא ביטוי מוגזם לעניין זה . בגרמנית קיים המושג , Einfuhrung והייתי מתרגם אותו - 'היכולת להתלוות . ' אתן דוגמה : אתה רוצה לכתוב היסטוריה של הנזירות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי