ישראל קולת האקדמיזציה של תולדות הציונות

ישראל קולת האקדמיזציה של תולדות הציונות ההיסטוריה של הציונות היא הנושא הטבעי ביותר להוראה ולמחקר במוסדות אקדמיים בארץ - אולם היא גם הנושא הבעייתי ביותר . עצם קיומה של אוניברסיטה עברית וקיומם של מוסדות אקדמיים אחרים הוא הגשמה של האידאולוגיה הציונית , שתוכנה הוא שחרור של העם היהודי והצטרפותו לעולם התרבות , שהמחקר החופשי הוא אחד ממרכיביו . לימוד ההיסטוריה של הציונות יכול היה להחשב חלק בלתי נפרד מאידאולוגיה זאת . ואכן , יוזמים ובונים רבים של המוסדות האקדמיים ראו בהם מכונים להכשרה של פקידי ציבור החדורים בערכים הבסיסיים של החברה . חיים וייצמן וארתור רופין , מנחם אוםישקין וברל כצנלםון ראו בהנחלת ההיסטוריה הקרובה את הדרך לחינוכה של אינטליגנציה מעין זאת . ארתור רופין אף העמיד מפעל מדעי שעסק ביהודים של ההווה , כשהוא נשען על הדמוגרפיה , על הסוציולוגיה ועל האנתרופולוגיה של זמנו , ומהן הוא הסיק מסקנות ציוניות . אולם כמספר המניעים לעיסוק בהיסטוריה של הציונות היה מספר המכשולים על דרכו . המחקר האקדמי חותר לאמת החופשית מכל דעה מוקדמת , אמת המבקרת כל אידאולוגיה וכל אינטרס . מחקר מעין זה חייב לגשת גם אל ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי