שער שני ההיסטוריוגרפיה של הציונות לנוכח שואת יהודי אירופה