זאב צחור היסטוריה בין פוליטיקה לאקדמיה

זאב צחור היסטוריה בין פוליטיקה לאקדמיה האבות המייסדים של התנועה הציונית התברכו בכשרון כתיבה . יהודה לייב פינםקר ואחריו בנימין זאב הרצל החלו את פעילותם בתנועה הלאומית היהודית בכתיבת מסה המבקשת לפרום תמונה רחבת יריעה המסבירה את הלאומיות היהודית על רקע תולדות היהודים בעבר , מצבם הגאו פוליטי בהווה והדטרמיניזם המוביל אותם לעבר העתיד . אחד העם , משה לילינבלום , מקם נורדאו וישראל זנגוויל חוננו גם הם בעט סופרים רהוטה , ביכולת התבוננות ובכושר ניתוח . גם המנהיגים מהדור השני בלטו בכשרון כתיבה . דב בורוכוב , נחום סוקולוב וזאב ז'בוטינםקי התפרנסו מכתיבה שכללה פובליציסטיקה , מחקר ובלטריםטיקה . כמו מנהיגי הדור הקודם הם הרבו לעסוק בתולדות היהודים ונהגו לעגן את עמדותיהם הפוליטיות בדבר עתיד היהודים בחקר עברם . השכלתם הפורמלית של המנהיגים הבולטים מקרב אנשי היישוב , ובמיוחד בני העלייה השנייה , היתה בדרך כלל נמוכה מזו של מנהיגי התנועה הציונית הנזכרים . שלא כמו הרצל ונורדאו , ז'בוטינסקי ואחד העם , ששמם כסופרים יצא לתהילה קודם להיותם מנהיגים לאומיים , שמואל יבנאלי וברל כצנלםון , בן גוריון ובן צבי נודעו תחילה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי