שלמה אהרונסון ציונות ופוסט־ציונות: ההקשר ההיסטורי־אידאולוגי

שלמה אהרונםון ציונות ופוסט ציונות : ההקשר ההיסטורי אידאולוגי הפוםט ציונות פירושה שלילת הלאומיות היהודית , ביטול קשריה לארץ או הטלת םפק מהותי בלגיטימיות שלהם ולפחות גינוי של רבים מתכניה , של הפוליטיקה שלה ושל מנהיגיה בעבר , ומכאן גם כיום . הקיצוניים שבפוסט ציונים מציגים את הציונות כתופעה שלידתה בחטא , שעבר זמנה , שעתידה מאחוריה . אחרים מציעים קורקטיבות שונות לציונות ההיסטורית , ובהן תביעה חוזרת ונשנית להיפטר מן הרע שביהדות ובייחוד מ'אתה בחרתנו' היהודי . ישנם הרואים ב'גוש אמונים' ובצורות שונות אחרות של לאומנות חרדית פועל יוצא הכרחי מן הקשר שבין ציונות ליהדות . על ישראל ליהפך למדינה ליברלית , רציונלית , נאורה , בדומה לכאורה למה שאירע בצרפת של המהפכה , או לחברה רב לאומית , 'רב תרבותית , ' בדומה לכאורה למה שאירע או אמור היה לקרות באמריקה . יש מי שמרחיק לכת עוד יותר ורואה לנגד עיניו חברה שבה תיעלם הלאומיות היהודית , חסרת הסיכוי לדידו , במרחב הערבי . תנא דמסייע לפוסט ציונות הוא הטיעון כי הציונות לא היתד , אלא לאומנות מצויה , שהתחפשה בלבוש סוציאליסטי בשעתה , ועתה אינה אלא חברה קפיטליסטית רבת ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי