בין חזון לרוויזיה מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית

עמוד:4

A Hundred Yearsof Historiographyof Zionism From Vision to Revision edited by Yechiam Weitz המערכת ישראל ברטל יואב גלבר חגית לבםקי עריכה לשונית : ורדה לנרד הביא לדפוס : יצחק כהן מסת " ב ISBN 965-227-118-7 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-385 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים תשנ " וו Printed in Israel , 1997 © Copyright by The Zalman Shazar Center , Jerusalem אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר מחשב ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : רפוס גרפית ') גרף חן (' בע " מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר