אילן פפה הציונות כקולוניאליזם - מבט השוואתי על קולוניאליזם מהול באסיה ובאפריקה

אילן פפה הציונות כקולוניאליזם - מבט השוואתי על קולוניאליזם מהול באסיה ובאפריקה הקדמה מאז התמקצעות ההיסטוריה כתחום מדעי התלבטה ההיסטוריוגרפיה החברתית בשאלת המניע לתנועתם של אנשים בעבר - שאלה רלוונטית במיוחד לתנועות ההגירה וההתיישבות במאה הי " ט הלאומית והקולוניאלית . זה שבעים שנה מספקים היסטוריונים ואנשי מדעי החברה מגוון רחב של כלים להסביר פעולות אנושיות אלו במהלכן של שתי המאות האחרונות . לא כאן המקום לפרט את מגוון הכלים הזה אלא רק לתמצתו . ראשיתו של התהליך בפוזיטיוויזם האמפירי , אשר הניח כי לכל פעולה אנושית יש הסבר קונקרטי והוא מצוי בהסברים שעושי הפעולה עצמם נתנו בעבר . הגישות ההוליסטית והםטרוקטורלית , שהתפתחו מאוחר יותר , ניסו כל אחת בדרכה לא רק להסביר פעולות שנעשו בעבר , אלא גם לעמוד על הקושי שבשחזור פעולות וכוונות בהיסטוריה . הגישה ההוליסטית ראתה בחוקר ובנחקר ישות אחת וערערה על התפיסה כי ניתן להפריד באופן אובייקטיווי בין עולמו של החוקר לעולמו של הנחקר ; ואילו הגישה הסטרוקטורלית הניחה כי אנשים מונעים על ידי תבניות גאו מורפולוגיות , כלכליות ואקלימיות לא פחות , ואולי יותר , מאשר על ידי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי