יואב גלבר כתיבת תולדות הציונות: מאפולוגטיקה להתכחשות

יואב גלבר כתיבת תולדות הציונות : מאפולוגטיקה להתכחשות הדור הראשון - ראשית כתיבתן של תולדות הציונות גורמים רבים משפיעים על כתיבתה של ההיסטוריה , מבדילים בין הכותבים על אותם הנושאים , מביאים לתוצאות השונות של המחקר ומעצבים את דרך הכתיבה : השקפת עולמו של החוקר , לאומיותו , אישיותו , השכלתו הכללית , הכשרתו המקצועית והלשונית , חומר המקורות העומד לרשותו וגישתו ההיסטוריוסופיה . מבין כל הגורמים נראה כי התקופה שממנה משקיף החוקר על מושא מחקרו היא הגורם הדומיננטי , והוא כמעט אינו ניתן לנטרול . גורם זה תפס מקום נכבד גם בעיצוב כתיבתן של תולדות הציונות : בהגדרת היקפן , תחומיהן ומוקדי העניין בהן , בגישת הכותבים כלפי מושא כתיבתם ואפילו בהתפתחות המתודולוגית . אנסה אפוא לבחון את התפתחות ההיסטוריוגרפיה של הציונות בהקשר של התקופות שבהן היא נכתבה , כלומר לראותה כחלק מתולדות הציונות עצמן . במסגרת זו אתייחס אל תולדות הציונות כמכלול , ואשתדל לזהות מתי , כיצד ומדוע מתחיל העיסוק בהיבטים מסוימים של ההיסטוריה הציונית כחלק מן המכלול הזה . ההיסטוריונים הראשונים של הציונות , שפנו לכתוב את תולדותיה בשנות העשרים והשלו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי