שמואל אלמוג 'עם לבדד ישכון' במציאות ובהיסטוריוגרפיה

שמואל אלמוג ' עם לבדד ישכון ' במציאות ובהיסטוריוגרפיה מאמר זה דן ברוחות החדשות בהיסטוריוגרפיה הציונית - בהשפעת הפוסט מודרניזם - והוא מצביע על ההקשר של הביקורת הפוסט ציונית . חוד החנית של הביקורת האפנתית איננו מופנה רק כלפי הציונות ותולדותיה , אלא חותר תחת הנחת היסוד כי ישנו עם יהודי , שהוא בעל היסטוריה משותפת . עם זאת צדקה עשתה הביקורת הפוסט ציונית עם ההיסטוריוגרפיה היהודית , שכן היא מחייבת את ההיסטוריונים להיערך מחדש לדיון בשאלות היסוד של מקצועם . הקדמה : על המדינה החד לאומית בלשון הכללה אפשר לומר שהמדינה החד לאומית מתחרה כיום שוב בדגם של מדינה דו לאומית ורב לאומית . הביטוי לכך ניתן למשל במאבק לעצמאות של לאומים שונים שהיו בעבר חלק מפדרציות של מדינות כמו ברית המועצות , יוגוםלוויה וצ ' כוםלובקיה . אף שהפדרציות הללו לא היו בחזקת התאגדויות חפשיות ושוויוניות , הן ייצגו להלכה מבנים רב לאומיים שאמרו להבטיח את זכויותיהם של העמים שחיו באותן ארצות . מדינות הגוש הקומוניסטי היו מאוגדות גם בברית אזורית - ברית ורשה - ששימשה משקל נגד לברית הצפון אטלנטית ( נאט " ו . ( מתוך העימות בין שתי הבריתות היר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי