תוכן העניינים

עמוד:6

דניאל גוטויין - 'היסטוריוגרפיה חדשה' או הפרטת הזיכרון 311 אילן פפה - הציונות כקולוניאליזם - מבט השוואתי על קולוניאליזם מהול באסיה ובאפריקה 345 אניטה שפירא - פוליטיקה וזיכרון קולקטיבי - הוויכוח אודות 'ההיסטוריונים החדשים' 367 מפתח 393

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר