טבלה ‭:3‬ צירי מחלוקת מרכזיים בהכרה ההיסטורית בישראל כיום