אמנון רז־קרקוצקין תודעה היסטורית ואחריות היסטורית

אמנון רז קרקוצקין תודעה היסטורית ואחריות היסטורית בין תתנ"ו לתש"ח-תש"ט מאמר שפרסם ההיסטוריון ישראל יעקב יובל בכתב העת 'ציון' בשנת ' 1993 גרר בעקבותיו פולמוס חריף . מחקרו של יובל בא לבחון את התודעה התרבותית שמתוכה צמחה תופעת קידוש השם של יהודים בקהילות הריינום , על רקע היציאה למסע הצלב הראשון בשנת 1096 ( תתנ"ו ) והתביעה להתנצרותם . הבירור של ההיבטים הקונקרטיים של התופעה ושל המסגרת התרבותית שבתוכה ניתן למקם את סיפור ההקרבה הוביל את יובל גם להציע זיקה בין קידוש השם כפי שבא לידי ביטוי אצל יהודי גרמניה בימי הביניים ובין היווצרותן של עלילות הדם במאה הי"ב . באופן כוללני ניתן לסכם את טענותיו של יובל באופן הבא : ( א ) מוטיב הנקמה בגויים היה בעל מקום מרכזי בתמונת הגאולה של יהודי אשכנז ( ולא של יהודי ספרד ) בימי הביניים . הגאולה הצטיירה ( בין היתר ) כנקמת דם של האל בגויים . מוטיב זה שימש בסיס להתייחסותם אל ההווה והוביל להתפתחות ריטואלים של קללות שנתפסו כטקס מאגי שמזרז את הגאולה . זהו מוטיב קדום שמקורותיו בארץ ישראל במאות הראשונות לספירת הנוצרים ולאחר החורבן , והוא קיבל מקום מרכזי ביהדות האשכנזית...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי