דן מכמן חקר הציונות לנוכח השואה: בעיות, פולמוסים ומונחי יסוד

דן מכמן חקר הציונות לנוכח השואה : בעיות , פולמוסים ומונחי יסוד המחקר ההיסטורי על 'הציונות לנוכח השואה' נמשך זה כשלושים שנה לערך , והוא חלק מהמחקר על אותו הפן המכונה לעתים קרובות בז'רגון של חקר השואה - 'המשקיפים : ' המשקיפים הם הגורם השלישי באותה קבוצה של שלושה משתתפים באותו אירוע הכוללת גם את הרודפים והקרבנות . י ואולם בתוך חטיבת המשקיפים תופסת הציונות - יחד עם משקיפים יהודים אחרים בעולם - מקום מיוחד , שכן על אף היותה משקיפה , היא היתה בשר מבשרה של הקבוצה הנרדפת מן הבחינה הלאומית ( ומבחינת השקפת העולם הנאצית גם שלוחה של הסכנה היהודית . ( משום כך אין השאלות הנשאלות לגביה מצד הניצולים ואף מצד ההיסטוריונים זהות לאלה המופנות כלפי משקיפים אחרים . זו הסיבה לכך שנושא הציונות והשואה הוא עד היום מן הטעונים ביותר מבחינה רגשית בחקר השואה מחד גיסא ואחד הנושאים שבו פולמוסים ציבוריים בחברה הישראלית מתערבבים בניסיון המחקרי להגיע להערכה היסטורית ראויה מאידך גיסא . לאחרונה נתעורר שוב פולמוס ציבורי בעניין זה מכיוון מסוים בחברה הישראלית : הפוסט ציונים והמקורבים לדעותיהם . אכן רוב הפוסט ציונים אינם היסט...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי