יעקב ברנאי לשאלת ראשית הציונות

יעקב ברנאי לשאלת ראשית הציונות והנה בא השינוי היסודי ההוא של הפרספקטיבה . הוא בא עם התנועה הלאומית . מצאנו מקום איתן לעמוד בו , מרכז חדש שממנו נראה אופקים אחרים לגמרי וחדשים לגמרי . לא מבחוץ נראה את בעיותינו , לא מבחינת החיסול או החיסול למחצה , לא מבחינת השמרנות הפחדנית והמתחסדת , לא מבחינת קטנות המוחין של אפולוגטיקה שחשבונותיה עם העבר אינם 'חלקים . ' הסיסמא החדשה היתה לראות מבפנים . אלו דבריו של גרשם שלום לאחר שסיים לערוך את חשבונו עם אנשי 'חכמת ישראל' במאמרו המפורסם משנות הארבעים . שלום ממשיך ואומר : 'באנו למרוד ונמצאנו ממשיכים . אי אפשר לומר שהוצאנו כבר לפועל אותו ניתוח עמוק שבא לשרש מבשרנו את הנגע רב הגונים שפשה בו . לא חתכנו עד העומק כראוי ... כל הנגעים האלה לבשו עתה לבוש לאומי . מן הפח אל הפחת : אחרי הריקות האחת של התבוללות באה האחרת , זו של הפראזה הלאומית המתרברבת . טיפחנו דרש לאומי ומליצה לאומית במדע , במקום הדרש הדתי והמליצה הדתית . ' יכולים אנו לנחש למי בין השאר התכוון שלום במובאה השנייה מדבריו . אך דומני שאלמלא נקבנו בשמו של הכותב , הרי על פי דבריו במובאה השנייה ( ולא בראשונ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי