ירון צור לאומיות־פזורה ומשברים חמורים בתפוצות

ירון צור לאומיות פזורה ומשברים חמורים בתפוצות נא ] בהיותי היסטוריון המתמחה בתולדות היהודים בארצות האיסלאם , הפולמוסים המתנהלים סביב תולדות היהודים בארצות הנצרות מעוררים בי באופן אינסטינקטיווי את יצר ההשוואה . לעתים נשארת ההשוואה בגדר תהליך היולי , לא מעובד ולא מסוכם . לעתים , כאשר היא רלוונטית במיוחד , היא מסתיימת במעבר לפסים של מחשבה ביקורתית . מקרה מן הסוג האחרון נולד מן הפולמוס הידוע על פעולת ההנהגה הציונית של היישוב נוכח השואה , פולמוס ששב והתעורר לאחרונה על רקע פרסומם של ספרים חדשים על מפא " י באותה תקופה ' . מי שעוסק , ככותב שורות אלה , בגורל יהודי צפון אפריקה במשבר הדה קולוניזציה , נתקל בהכרח בשאלת ההנהגה הציונית נוכח משבר יהודי אחר , שאמנם אין להשוותו כלל לשואה , ובכל זאת היה משבר חמור שחייב הכרעות לא קלות . במרוצת 1954 הלך והתברר כי צרפת עומדת לאבד את תוניסיה , כנראה גם את מרוקו ואולי אף את אלג ' יריה לטובת התנועות הלאומיות הערביות במגרב . התפתחה חרדה , שהלכה והתגברה , לגורל הקהילות היהודיות באותו אזור . מדובר היה בציבור של כחצי מיליון יהודים השרוי במצוקה , ולדעת רבים בסכנה ממ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי