אורי ביאלר כתיבה היסטורית מחדשת על מדיניות החוץ - המקרה האמריקני והמקרה הישראלי

אורי ביאלר כתיבה היסטורית מחדשת על מדיניות החוץ - המקרה האמריקני והמקרה הישראלי המחקר ההיסטורי , במיוחד מאמצע המאה הי"ט ( בעקבות התבססות הגישה של ההיסטוריון הגרמני רנקה , ( פוסע בנתיבים של מדעי הטבע ואולי יותר מכך של מדעי החברה , בהקנותו ערך עליון לאפשרות , ויותר מכך לחובה , לדון מחדש בכל נושא . דיון זה נועד לבדוק באיזו מידה האינטרפרטציה הקיימת עומדת במבחן אינטרפרטציה חלופית ( במרבית המקרים נוכח גילוי עובדות חדשות . ( מנקודת מוצא זו רוויזיוניזם היסטורי הוא תהליך ההתקדמות המתמדת , ומותר בהחלט לומר השגרתית , של המחקר בתחום זה , כבתחומים אחרים של המדע . תהליך השיפוט הקובע בסופו של דבר איזה מחקר יפורסם בכתב עת או בהוצאת ספרים מדעיים מתבסס על הערכה של התוספת שיש בו על הקיים וכן על הערכת כוחה של תוספת זו להפוך את הקיים במידה מסוימת למיושן . גם עובדה זו יש בה כדי להאיר את החידוש ההיסטורי באור של שגרה ולעודד את הצגתו בטונים מינוריים . כל מחקר היסטורי המתפרסם בעקבות הליך שיפוטי הוא בסופו של דבר רוויזיוניסטי . ( בכתוב להלן אתייחס לכן למחקרים מחדשים תוך שימוש במונח אמפירי ולא נורמטיווי של רוויזיו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי