דניאל גוטויין 'היסטוריוגרפיה חדשה' או הפרטת הזיכרון

דניאל גוטויין ' היסטוריוגרפיה חדשה' או הפרטת הזיכרון ' היסטוריוגרפיה חדשה' ופוסט ציונות זה כעשור עומדות סוגיות מרכזיות בתולדות התנועה הציונית , היישוב והמדינה במוקד ביקורת נוקבת שמטיחים 'ההיסטוריונים החדשים' במה שהם מגדירים 'ההיסטוריוגרפיה הישנה , ' החופפת במידה רבה את המחקר האקדמי . ראשיתה של 'ההיסטוריוגרפיה החדשה' ברוויזיה של הגרסה הרווחת של תולדות מלחמת העצמאות ותוצאותיה בהסתמך על חומר ארכיוני ההולך ונחשף ותוך אימוץ פרספקטיבות ניתוח חדשות ' . הפולמוס הציבורי שחוללה 'ההיסטוריוגרפיה החדשה ' עורר עניין מחודש בטיעוניה של ה ' םוציולוגיה הביקורתית , ' החותרת מאז שנות השבעים לרוויזיה של הסוציולוגיה האקדמית הישראלית , שאותה היא מגדירה כממםדית . ישנו דמיון רב בין טענותיהם של 'ההיסטוריונים החדשים' לאלו של ה ' סוציולוגים הביקורתיים : ' המחקר ההיסטורי והסוציולוגי הישראלי חוטא ליעדיו האקדמיים , משמש כלי שרת בידי הממסד ומספק ' גרסאות רשמיות , ' שתכליתן מניפולציה של דעת הקהל כאמצעי לשימור ההגמוניה של העילית השלטת . המגמה הרוויזיוניסטית מצאה עד מהרה ביטוי בתחומים נוספים , כמו האמנות , הקולנוע , הספ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי