בני מוריס הערות על ההיסטוריוגרפיה הציונית ורעיון הטרנספר בשנים 1944-1937

בני מוריס הערות על ההיסטוריוגרפיה הציונית ורעיון הטרנספר בשנים 1944-1937 בשנת 1948 התבצע למעשה טרנספר של רוב הערבים משטחי מדינת ישראל המוקמת אל השטחים הערביים בארץ ישראל ומחוצה לה . הטרנספר שבוצע לא היה - כפי שטענו דוברים ערבים לאחר מכן - פרי תכנון מוקדם או הגשמה של תכנית אב מוכנה מראש ואף לא פרי מדיניות רשמית ושיטתית של ראשי היישוב . אך אין ספק כי רעיון הטרנספר היה קיים ברקע מחשבתם של מנהיגי היישוב ( ובן גוריון בראשם ) ושל מפקדי צה " ל . כאשר פרץ משבר 1948-1947 ונתגלגל למלחמת אזרחים עם ערביי ארץ ישראל ולאחר מכן למלחמה כוללת נגד מדינות ערב , נתנו אותם מנהיגים ומפקדים ביטוי לרעיון , יישמו אותו והפכו אותו למציאות , אם במתכוון וביודעין , ואם בסחף האירועים . רעיון הטרנספר לא בא אל העולם במהלך שנת : 1948 היו לו שורשים עמוקים בציונות מאז היווסדה , וביטויים לכך ניתן למצוא כבר ביומניו של בנימין זאב הרצל ובכתביהם ובנאומיהם של אישים כמו ישראל זנגוויל , מנחם אוםישקין וארתור רופין , עוד לפני מלחמת העולם הראשונה . לרוב קיבלו הדברים ביטוי רק בשיחות אישיות , במכתבים פרטיים ובכינוסים סגורים . הרצל כת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי