ישראל ברטל המושגים 'עם' ו'ארץ' בהיסטוריוגרפיה הציונית עד 1967

ישראל ברטל המושגים 'עם' ו'ארץ' בהיסטוריוגרפיה הציונית עד 1967 במאמר המבוא לכרך הראשון של 'ספר הישוב , ' שראה אור בשנת תרצ " ד , ( 1934 ) פרי עבודתם המשותפת של 'חבר חכמים ועובדים מדעים , בעריכת שמואל קליין , ' יצא בן ציון דינבורג ( לימים דינור ) בביקורת נוקבת על ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית . לדבריו לא הושם לב בכתיבה ההיסטורית הזאת לארץ ישראל , ולא רק בשל דלדולו ומיעוטו של היישוב היהודי בארץ בדורות האחרונים ורמת ההשכלה הנמוכה של התושבים , אלא , ואולי בעיקר , בשל מה שדינבורג כינה 'הלך הרוח של ההיסטוריוגרפיה היהודית החדשה ' . ' לדבריו 'הלך רוח זה לא רק שלא שם לב לתולדותיה של ארץ ישראל ויישובה היהודי , לא רק שלא תפס את הקשר האורגני שבין האומה וארצה , אלא גם טרח ויגע לעתים קרובות אף ביודעים , למצוא דרכים ונתיבות לטשטש את הקשרים בין העם והארץ ( ההדגשה שלי , י " ב ) במקום שהיו גלויים ובהירים . ' לתקנת פגם זה שפגמו ההיסטוריונים החדשים , אלו שכתיבתם צמחה בדורות של מאבק על השתלבות היהודים בחברה האזרחית , ושבמרכז תודעתם עמדו 'מידת התאזרחותם של היהודים לשכניהם , ' 'כשרון הסתגלותם , וכיוצא בהן מ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי