מפתחות

מפתחות המפתחות הוכנו בידי דניאלה אשור מפתח אישים אבו עיש , השיח ' 48 אביגור , שאול 213 אביטבול , מיכאל 142 אבינרי , שלמה 243 אבן זוהר , איתמר 321 אבן םעוד 201 אבן שושן , צבי 210 76 אדלר , מקס 210 אהרונסון , רן 347 אהרונםון , שלמה 234 230 אוכמני , עזריאל 249 אולברייט , ויליאם 73 אוליפנט , הלורד לורנם 354 352 70 אוליצור , אברהם 72 אוםישקץ , מנחם 346 200 195 92 89  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי