ירושלים החצויה - 1948 - 1967: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

ירושלים החצויה - 1948 - 1967: מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: 1994;תשנ"ה
מילות מפתח: ירושלים (יישוב עירוני); ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
בכרך 'ירושלים החצויה' מוגשים לקורא דיונים וניתוחים המבוססים על מחקר, ולצדם זכרונות, תעודות וחיבורים המקנים מקצת מרוח המקום והזמן — ירושלים בשני עשוריה הראשונים של מדינת ישראל.
בין הנושאים הנדונים בכרך: קביעת בירתה של מדינת ישראל בירושלים והמחלוקת סביב מעמדה המדיני; היחסים הצבאיים בין צה"ל והלגיון הירדני בעיר; התפתחותה הדמוגרפית, הכלכלית והאורבנית של עיר ספר מחולקת‭;‬ בעיית הפליטים היהודים והערבים, קליטת העלייה הגדולה ואכלוס השכונות הנטושות; מתיחויות וזיקות בין חרדים לחילונים, בין אנשי צבא לאזרחים ובין האינטליגנציה הירושלמית לרשויות השלטון; התמודדות הספרות בת התקופה עם חלוקתה של העיר.
אנו מקווים כי עיון בסוגיות אלו ובסוגיות אחרות הנדונות בכרך יכניס את הקוראים אל נבכיה של תקופה רבת־משמעות בתולדותיה של ירושלים, מחלוקתה בין ישראל לירדן ועד איחודה תחת שלטון ישראל לאחר מלחמת ששת הימים. אל הספר
נושא/נושאים: , מדינת ישראל, ירושלים
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
30  32  33  34  35  36  37  38  40  41  42  43  44  45  46  47  49  50  51  52  69  70  71  72  73  
75  76  77  79  80  81  82  83  84  85  86  88  89  90  91  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  
103  104  106  107  109  110  111  112  113  114