הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית

הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית

מחבר: רלי בריקנר, מרגלית יוסיפון, יעל זהבי ואסתר חכם
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1997
מילות מפתח: רפורמות בחינוך; תלמידים; שיטות הוראה; רפורמות; חינוך - רפורמות; שיטת הוראה
נסיונות בהוראת המדעים שנעשו בראשית שנות השבעים במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), בבית-הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב ובמרכז להוראת המדעים בירושלים, וכן האתגרים החינוכיים והחברתיים שנצבו בפני מערכת החינוך באותן שנים, שימשו רקע לצמיחתו של הפרויקט להוראה מותאמת. בין אתגרים אלו יצוינו במיוחד שניים: האחד - קידומם וטיפוחם של כלל התלמידים במערכת החינוכית ההטרוגנית מאוד, והאחר - הכנת כלל התלמידים לחיים בחברה הטכנולוגית של ראשית שנות האלפיים, חברה שבה נדרש האדם ללמוד ולהתעדכן באופן עצמאי. ההוראה המותאמת באה להציע דרך לקידום כלל התלמידים במערכת ההטרוגנית והכנתם לחיים בחברה טכנולוגית מודרנית.                  אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך, חינוך בישראל
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  5  7  8  9  10  11  12  13