הכיתה ההטרוגנית וההוראה המותאמת

הכיתה ההטרוגנית וההוראה המותאמת השינויים המהירים והתכופים , העוברים על החברה המודרנית בעקבות התפתחויות מואצות בתחומי הכלכלה , הטכנולוגיה והחברה , מציבים את בית הספר במרכזה של החברה והופכים אותו למוסד בעל עוצמה רבה ( שמידע , . ( 1987 מדינת ישראל ביקשה לבנות מערכת חינוכית , שתשפיע על צורת החברה ועל תוצרי חינוכה . על כן המדיניות הלאומית והחינוכית מבוססת על החלת עקרון ההטרוגניות בכל כיתה , הן בבתי הספר היסודיים והן בחטיבות הביניים . מדיניות זו נקבעה לאור הצורך לקדם את ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים ולטפח תהליכים של אינטגרציה חברתית . מטרותיה החינוכיות והחברתיות של ההוראה המותאמת נגזרות ממדיניות זו . על פי גישת ההוראה המותאמת , המסגרת לביצוע תהליכי הוראה למידה , שיביאו לקידום האינטגרציה החברתית בתהליך צמיחתו של הפרט ולעידודה , היא הכיתה ההטרוגנית . הנחת היסוד של הגישה המותאמת , המכירה בקיומה של שונות בין לומדים , מביאה לתפיסה לימודית וחברתית , המבקשת לקיים את כל תהליכי החינוך בכיתת האם ההטרוגנית . זו נתפסת כמסגרת לימודית , חברתית וארגונית , המאפשרת ללומדים שונים להתחנך , להתקדם בהישגים ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית