הווה ועתיד ביישום ההוראה המותאמת

הווה ועתיד ב » שום ההוראה המותאמת העקרונות העומדים בבסיס ההוראה המותאמת : הכרה בשונות התלמידים וביכולתם ללמוד בדרכים שונות ; יצירת התאמה הדדית בין התלמיד ובין סביבתו הלימודית , והחלת תהליך השינוי בגישה מערכתית בית ספרית - שרירים וקיימים מאז פיתוחה של הגישה בתחילת שנות השבעים עד עתה . עם זאת ניתן לומר , כי הבעיות ביישומה נבחנות כל העת , ולאחר כ20- שנה נצבר ידע רב בדבר אימוץ הרעיונות , סיגולם על ידי צוותי הוראה שונים ויישומם בתנאים בית ספריים שונים . נעמוד , לסיום , על כמה היבטים , היכולים להצביע על המשכיות ופיתוח הגישה , כדי שתהיה לה השפעה רחבה ומשמעותית רבה מזו הקיימת היום . היבטים אלו קשורים באותם משתנים שתוארו בתרשים , 3 המאפשרים מיסוד של תהליך השינוי לאורך זמן . א . התמיכה שצוותי ההוראה זקוקים לה , על מנת שהשינוי יתבצע ברמת הכיתה , מחייבת הכשרת כוחות הדרכה בעלי רמה מקצועית גבוהה , הן אלה העוסקים בתחומי דעת שונים והן אלה שתחום התמחותם הוא ביצוע תהליכי שינוי ו / או שינוי דרכי הוראה . הצמחתם ככוחות מסייעים מחייבת השקעות ארוכות טווח בטיפוח משאבי האנוש העומדים לרשות מערכת החינוך . מדריכי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית