רשימת מקורות

ושימת מקורות אדר , ל . "" . ( 1967 ) שיטת הוראה " ו " הישגי תלמידים : משמעותם במחקר החינוכי , " מגמות , ט " ו ( ו ) ינואר , עמ' . 30-5 אדר , ל . ואחרים . ( 1981 ) ההוראה בכיתות הטרוגניות , דו " ח הסמינר שנערך במסגרת הסכם התרבות ארה " ב-ישראל , 1981-1979 ירושלים , תשמ " א . אפלבאום , ח ,. גוטרמן , א ,. בריקנר , ר . . ( 1989 ) "הוראה יחידנית , מרכיביה ומקורותיה ההיסטוריים והחינוכיים , " הוראה יחידנית , יחידה מס ' , 2 האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . בלום , ב . ( 1976 ) ., תכונות אנוש בלמידה . תל אביב : צ'ריקובר . בריקנר , ר ,. חכם א ,. ואחרים , . ( 1982 ) מינהל בית ספר ומינהל כיתה בגישה היחידנית , דו " ח מסכם תשמ"ב , המרכז לטכנולוגיה חינוכית , תל אביב . בריקנר , ר ,. רון , ט . . ( 1997 ) הוראה מותאמת - התפתחות ושינוי - מפרויקט ניסויי להעמקה ומיסוד : , 1996-1973 המרכז לטכנולוגיה חינוכית , תל אביב . גודלד , ג . . ( 1974 ) "הפילוסופיה של ההוראה היחידנית , " הוראה יחידנית , מקראה , האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . גסר , ד ,. ברטל , ה , לוין , ת . . ( 1980 ) "חקר שיתוף פעולה בכיתה , " עיונים בחינ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית