הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית

עמוד:1

הוואה מותאמת בכיתה ההטרוגנית ולי בריקנר מרגלית יוסיפון יעל זהבי אסתר חכם גוסח קוזס של העאטר שרסס כסער שיטות הוראה לכיתה הטרוגגית כעריכת ישראל ריץ ורחל כן ארי רכס הועאה לאור \ w

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר