הרקע העיוני שביסוד ההוראה המותאמת

הוקע העיוני שביסוד ההוראה המותאמת תפיסת הלומד כאישיות ייחודית , והחשיבות של התאמת ההוראה להבדלים אישיים בין לומדים , איננה חידוש ; תפיסה זו , והמסר שהיא נושאת עמה , עתיקת יומין היא . אפשר למצוא את שורשיה במקורות יהודיים , בכתובים סיניים מן המאה ה 4 לפנה"ס , בכתובים איטלקיים מן המאה הראשונה לספירה , ( Corno & Snow , 1986 ) ובצורה זו או אחרת בתיאוריות חינוכיות שונות מאז ועד היום . נביא להלן בקצרה דברים מן הספרות העיונית המודרנית , שהשפיעו על גיבוש תפיסת ההוראה המותאמת בישראל . נתייחס בהקשר זה לשלושה תחומים מרכזיים : הפילוסופיה החינוכית , הפסיכולוגיה ותהליכים חברתיים במדינת ישראל . הפילוסופיה החינוכית וההוראה המותאמת הפילוסופיה החינוכית , המשמשת רקע לפיתוח התפיסה של ההוראה המותאמת , מתייחסת למעמדו של הלומד , למעמדם של התכנים הלימודיים , לדרכי ההוראה , וליחסי הגומלין בין יחיד וחברה . המגמה הפיידוצנטרית , שהעמידה את חינוכו של הילד במרכז העשייה החינוכית וראתה בו את מרכז התהליך החינוכי , השפיעה רבות על גוניה השונים של התנועה לחינוך פתוח . מתן הזדמנויות ללמידה ; למידה תוך כדי עשייה ; למידה מת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית