פתח דבר

נתח דבו ניסיונות בהוראת המדעים , שנעשו בראשית שנות השבעים במרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח , ( בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ובמרכז להוראת המדעים בירושלים , וכן האתגרים החינוכיים והחברתיים שניצבו בפני מערכת החינוך באותן שנים , שימשו רקע לצמיחתו של הפרוייקט להוראה מותאמת . בין אתגרים אלו יצוינו במיוחד שניים : האחד - קידומם וטיפוחם של כלל התלמידים במערכת החינוכית ההטרוגנית מאוד , והאחר - הכנת כלל התלמידים לחיים בחברה הטכנולוגית של ראשית שנות האלפיים , חברה שבה נדרש האדם ללמוד ולהתעדכן באופן עצמאי . ההוראה המותאמת באה להציע דרך לקידום כלל התלמידים במערכת ההטרוגנית והכנתם לחיים בחברה טכנולוגית מודרנית . ראשיתו של הפרוייקט בניסוי למידה יחידנית - ניל"י - שנערך בשנים 1979-1975 בחמישה בתי ספר ביבנה , ברחובות ובהרצליה . השתתפו בו המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח , ( בית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב , משרד החינוך התרבות והספורט והמועצה המקומית יבנה . בתום שלב הניסוי , שלווה בהערכה , הוכרה ההוראה המותאמת כחלופה חינוכית במערכת החינוך . מאז שנת 1979 מיושמת הגישה במספר רב של בתי ספר יסודיים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית