מהוראה יחידנית להוראה מותאמת

עמוד:7

מהוואה יחידנית להוואה מותאמת המושגים "הוראה יחידנית" ו"למידה יחידנית" מופיעים בספרות המקצועית זה בצד זה ומשמשים לתיאור גישות ושיטות השונות זו מזו באידיאולוגיה , בתפיסות החברתיות ובדרכי היישום . אי בהירות לגבי משמעותו של המושג הוראה יחידנית רווחת גם בקרב אנשי המעשה החינוכי בישראל ובעולם . לפני יותר משני עשורים ניתח גיבונס ( ו ( 197 שיטות ותכניות שונות הנושאות את הכותרת "הוראה יחידנית" או אינדיבידואליזציה והשווה ביניהן . מעבודתו עלה , כי התכניות היו שונות זו מזו בפירוש שהן נותנות למושג אינדיבידואליזציה . תמונה דומה התקבלה מעבודתו של בישופ . ( 1971 ) הוברר שאחד המקורות המרכזיים לאי הבהירות הוא כפל המשמעות של המושג "יחידנות . " בדבריו על כפל המשמעות של המושג ציין גיבונס ( 1971 ) שתי משמעויות . האחת צרה , המתייחסת לתלמיד כפרט הלומד לבדו , או בהנחיה אישית של מדריך או מורה ; המשמעות השנייה רחבה יותר , ומתייחסת להתאמת ההוראה ליחיד באמצעות מגוון רחב של שיטות , תהליכים , אמצעים , תכנים ועוד . על פי המשמעות הרחבה , היחיד מצוי במוקד העשייה ושיקולי הדעת החינוכיים , אך הוא אינו לומד בהכרח לבדו . הוא עשוי ללמוד בקבוצה וגם במסגרת הכיתה כולה . השימוש במשמעות הצרה מתאים לתיאור של למידה עצמית , למידה מודרכת , למידה באמצעות מחשב , וכדומה . השימוש במשמעות הרחבה מתאים לתיאורן של גישות חינוכיות מקיפות יותר , כגון החינוך הפתוח , הפעלתני והיחידני . גודלד , ( 1974 ) שהתייחס גם הוא לכפל המשמעות של המושג למידה יחידנית , טען כי " כל למידה היא למידה אינדיבידואלית ( יחידנית . ( אין בנמצא סוג אחר של למידה ... כל אחד מתנסה ברגע זה בחוויה לימודית ייחודית ... ואולם , לא כל למידה היא למידה רצויה ... ההוראה האינדיבידואלית היא רעיון איכותי , גישה אחרת אל התהליך החינוכי , גישה שנועדה לשפר את איכות הלמידה של כל אחד " . ( עמ' ( 3-2 דבריו אלה מכוונים למשמעות הרחבה של המושג , להתאמת ההוראה ליחידים שונים . אי הבהירות והיעדר אחידות בשימוש במושג יחידנות , או אינדיבידואליזציה , הוסברו גם על ידי לביא . ( 1984 ) לביא מבחין בין תכניות הדוגלות באינדיבידואליזציה אינסטרומנטלית החותרות לצמצום או לביטול השונות בין הלומדים , לבין תכניות הדוגלות באינדיבידואליזציה פרסונלית , השואפות לטיפוח הכישורים והתכונות הייחודיות לכל תלמיד , תוך כיבוד השונות של הלומדים והיענות לצרכיה המגוונים . תכניות האינדיבידואליזציה האינסטרומנטלית נוקטות בשיטות של הקבצות ולמידה לקראת שליטה . עם תכניות האינדיבידואליזציה הפרסונלית ניתן למנות את החינוך הפתוח , החינוך היחידני , החינוך הפעלתני ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר