הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית

רלי בריקנר , מרגלית יוסיפון , יעל זהבי , אסתר חנם הוואה מותאמת בכיתה ההטרוגנית ולי בריקנר מרגלית יוסיפון יעל זהבי אסתר חכם גוסח קוזס של העאטר שרסס כסער שיטות הוראה לכיתה הטרוגגית כעריכת ישראל ריץ ורחל כן ארי רכס הועאה לאור \ w תודתנו נתונה לטובה מיטלמן , אורה קרול , זיוה רוטברד ואילנה שמיר על הערותיהן המועילות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית