הכיתה ההטרוגנית וההוראה המותאמת

עמוד:10

מאפיינים , שעל פי המקובל אין בכוחו של בית הספר להשפיע עליהם או לשנותם . במעגלים מתוארים אותם משתנים ומאפייני אישיות , שבית הספר מעוניין ורוצה בדרך כלל בטיפוחם ובעיצובם . התרשים מדגים את מגוון מאפייני השונות בין הלומדים . לא באים בו לידי ביטוי הקשרים בין המאפיינים השונים ותרומתו של כל מאפיין לשונות . ץזרשיס - 1 מרטיני p 'wn " PHZ » את ההטרתגיות נסתר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר