הדגמת ההוראה המותאמת באמצעות יחידת לימוד בספרות

הדגמת ההוואה המותאמת באמצעות יחידת לימוד בספרות ההוראה המותאמת היא , כאמור , אסטרטגיה כוללת , המשפיעה על אקלים בית הספר כולו . בחרנו , לפיכך , לתאר תחילה את אופן ניהולו של שבוע לימודים , על מנת להציג את המסגרת שבה מצויים התלמידים והמורים בעת לימוד היחידה המודגמת . ניהול גמיש של שבוע לימודים , בדרך ההוראה המותאמת , הוא פועל יוצא של תכנון לימודים כיתתי ובית ספרי , המותאם לדרישות תכנית הלימודים , למטרות בית הספר ולצורכי התלמידים . באופן זה הוא משרת הן את המורה והן את התלמידים . למורה הוא מאפשר התאמה של זמן ההוראה ותהליכי ההוראה לתלמידים השונים ולתכני הלמידה השונים , ולתלמיד הוא מאפשר תכנון , בחירה ושליטה בסדר יומו בבית הספר . ככל שבית הספר ו / או המורה מצויים יותר בעקרונות הגישה המותאמת ומיישמים אותם , כן ניתן למצוא מגוון רחב יותר של דרכים ושיטות לניהול הלמידה . כיצד מתנהל שבוע למידה בכיתה שבה לומדים על פי הגישה המותאמת ? אילו מרכיבים חיוניים להפעלתו ? הסביבה הלימודית עשירה ומגוונת , כוללת מרכזי לימוד לעבודה עצמית ו / או קבוצתית . המרכזים יכולים לעסוק בנושא מתחום המיומנויות , בנושאים מתחו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית