הערכת הגישה המותאמת בישראל ובעולם

העוכת הגישה המותאמת בישראל ובעולם גישת ההוראה האינדיבידואלית ( Individualized Instruction ) הינה אחת הגישות שפותחו בשנות השישים ( חן ואיזן , ( 1980 במגמה לענות על צרכים חברתיים וחינוכיים , שביטאו שתיים ממטרותיו העיקריות של החינוך : היענות לשונות בין התלמידים ומתן שוויון הזדמנויות חינוכיות לכול . ההבדלים בין התכניות השונות של הלמידה האינדיבידואלית מבוססים , כאמור לעיל , על פירוש שונה שניתן למושג אינדיבידואליזציה ועל הגדרות אופרטיביות שונות . לכן יש קושי בהסקת מסקנות כלליות בנדון . הפרויקטים הדומים ביותר לגישה המותאמת הישראלית התנהלו בארה " ב בשנות השבעים והם . ( Individually Guided Education ) IGE-m ( Program for Learning in Accordance with Needs ) PLAN-n פרויקט , PLAN-n שהתנהל בשנים , 1974-1971 כלל 8 , 000 תלמידים החל בגיל הרך עד בית הספר התיכון , ב104- בתי ספר ב19- מדינות ברחבי ארה"ב . תכניתו הדגישה את הלימוד לקראת העתיד ואת התכנון לטווח ארוך . פרויקט iGE-n החל במדינת ויסקונסין בשנים 1974-1971 ונערך שם בכ200- בתי ספר יסודיים , חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים . הוא כלל שינוי שנועד להשג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית