תוכן העניינים

שכן העניינים פתח דבר 5 מהוראה יחידנית להוראה מותאמת 7 הכיתה ההטרוגנית וההוראה המותאמת 9 הוראה מותאמת מהי ? 12 מטרות ההוראה המותאמת 2 ו התאמת ההוראה לשונות של התלמידים 13 יחיד וחברה בכיתה 15 אסטרטגיית ההוראה המותאמת 16 תכנית הלימודים 16 הסביבה והזמן 16 קבוצות הלמידה 17 אבחון , מעקב והערכה 18 המורה , צוות ההוראה והגישה המערכתית 21 הרקע העיוני שביסוד ההוראה המותאמת 23 הפילוסופיה החינוכית וההוראה המותאמת 23 הפסיכולוגיה וההוראה המותאמת 23 תהליכים חברתיים וגישת ההוראה המותאמת בישראל 24 הדגמת ההוראה המותאמת באמצעות יחידת לימוד בספרות 27 שירה צעירה - נורית זרחי , יחידת למוד לכיתה ז - הדגמה 28 תהליך השינוי והתנאים לביצועו ולמיסודו 32 הערכת הגישה המותאמת בישראל ובעולם 34 הווה ועתיד ביישום ההוראה המותאמת 37 רשימת מקורות 40  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית