מהוראה יחידנית להוראה מותאמת

מהוואה יחידנית להוואה מותאמת המושגים "הוראה יחידנית" ו"למידה יחידנית" מופיעים בספרות המקצועית זה בצד זה ומשמשים לתיאור גישות ושיטות השונות זו מזו באידיאולוגיה , בתפיסות החברתיות ובדרכי היישום . אי בהירות לגבי משמעותו של המושג הוראה יחידנית רווחת גם בקרב אנשי המעשה החינוכי בישראל ובעולם . לפני יותר משני עשורים ניתח גיבונס ( ו ( 197 שיטות ותכניות שונות הנושאות את הכותרת "הוראה יחידנית" או אינדיבידואליזציה והשווה ביניהן . מעבודתו עלה , כי התכניות היו שונות זו מזו בפירוש שהן נותנות למושג אינדיבידואליזציה . תמונה דומה התקבלה מעבודתו של בישופ . ( 1971 ) הוברר שאחד המקורות המרכזיים לאי הבהירות הוא כפל המשמעות של המושג "יחידנות . " בדבריו על כפל המשמעות של המושג ציין גיבונס ( 1971 ) שתי משמעויות . האחת צרה , המתייחסת לתלמיד כפרט הלומד לבדו , או בהנחיה אישית של מדריך או מורה ; המשמעות השנייה רחבה יותר , ומתייחסת להתאמת ההוראה ליחיד באמצעות מגוון רחב של שיטות , תהליכים , אמצעים , תכנים ועוד . על פי המשמעות הרחבה , היחיד מצוי במוקד העשייה ושיקולי הדעת החינוכיים , אך הוא אינו לומד בהכרח לבדו . הוא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית